Dom aukcyjny zapłaci procent. Malarz może domagać się części dochodów ze sprzedaży

Malarz lub jego spadkobiercy mogą domagać się odkąd domu aukcyjnego części dochodów uzyskanych ze sprzedaży obrazu, który zyskał na wartości – orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w precedensowym wyroku.
Strona 1 z 11